Scroll to top
Nav
  • Vi är medlemmar i

Kontakta oss

AB Strömberg & Andersson Rörledningsfirma
Box 22232
250 24 Helsingborg

Tel: 042-15 58 06
Fax: 042-15 95 49
E-post: info@stromberg-andersson.se
Organisationsnummer 556558-4751

Medarbetare

Patrick Strömberg
VD
E-post: patrick@stromberg-andersson.se

Vi är auktoriserad Säker Vatten-installatör.

Kontakta oss gärna