Scroll to top
Nav
  • Vi är medlemmar i

Om oss

Vi som startade verksamheten 1972 är Carl-Erik och Bertil Strömberg samt Sune Andersson. Carl-Erik är fortfarande verksam i företaget.

Företaget övertogs 1998 av Carl-Eriks söner, Richard och Patrick Strömberg. Företaget är auktoriserat som Säker Vatten installatör.

Vårt verksamhetsområde är från Landskrona i söder till Ängelholm i norr, dock är de flesta uppdrag i Helsingborg.

Vi har idag 10 montörer som arbetar i företaget där de flesta kommer direkt från yrkesskolan.

Våra kunder idag är främst bostadsrättsföreningar, privata fastighetsbolag, villaägare samt Helsingborgs kommun.

Vi utför arbeten både som totalentreprenör och som underleverantör.

Auktoriserad Säker Vatten installatör

Detta innebär att vi tar ansvar för riskerna med vatteninstallationerna vad gäller;

  • vattenskador
  • legionella
  • brännskador
  • förgiftning

aukt-ligg-cmyk

Läs mer på www.sakervatten.se

Vi är auktoriserad Säker Vatten-installatör.

Kontakta oss gärna