Scroll to top
Nav
  • Vi är medlemmar i

Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Vi ska ge kunden en högkvalitativ och driftsäker anläggning enligt kundens krav och förväntningar och enligt gällande lagkrav. Detta säkerställs av kunnig, välutbildad och erfaren personal.

Vi ska även arbeta på ständigt förbättra våra produkter och tjänster.

Samtliga våra anställda ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete.

Arbets- och miljöpolicy

  • arbetar för att de produkter och tjänster vi tillhandahåller inverkar så lite som möjligt på naturens eget kretslopp.
  • åtar oss att följa gällande miljölagstiftning och andra relevanta krav.
  • skall ständigt förbättra vårt miljöarbete och aktivt förebygga förekomsten av föroreningar.
  • vi skall arbeta för att öka kunskapen i miljöfrågor och höja miljömedvetandet hos våra anställda.
  • använda den bästa tekniken och det bästa materialet för en bra arbetsmiljö, för oss själva och våra kunder.

Vi är auktoriserad Säker Vatten-installatör.

Kontakta oss gärna